अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान

अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान

BHAJAN

12/21/20231 मिनट पढ़ें

अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान

अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान

एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान

दिव्य तुझी राम भक्‍ती भव्य तुझी काया

बालपणी गेलासी तू सूर्याला धराया

हादरली ही धरणी, थरथरले आसमान

एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान

लक्ष्मणा आली मुर्च्छा लागुनिया बाण

द्रोणागिरीसाठी राया केले तू उड्डाण

तळहातावर आला घेऊनी पंचप्राण

एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान

सीतामाई शोधासाठी गाठलीस लंका

तिथे रामनामाचा तू वाजविला डंका

दैत्य खवळले सारे, परि हसले बिभिषण

एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान

हार तुला नवरत्‍नांचा जानकीने घातला

पाहिलेस फोडुन मोती राम कुठे आतला

उघडुनी आपली छाती दाविले प्रभु भगवान

एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान

आले किती, गेले किती, संपले भरारा

तुझ्या परि नावाचा रे अजुनी दरारा

धावत ये लवकरी, आम्ही झालो रे हैराण

एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान

धन्य तुझे रामराज्य,धन्य तुझी सेवा

तुझे भक्त आम्ही सारे उपाशी का देवा?

घे बोलावून आता कंठाशी आले प्राण

एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान