दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी । अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी ॥ वारी वारी जन्ममरणाते वारी । हारी पडलो आता संकट नीवारी ॥ १ ॥

AARTI COLLECTIONBHAJAN

12/22/20231 मिनट पढ़ें

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।

अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी ॥

वारी वारी जन्ममरणाते वारी ।

हारी पडलो आता संकट नीवारी ॥ १ ॥

जय देवी जय देवी महिषासुर मथिनी ।

सुरवरईश्वरवरदे तारक संजिवनी

जय देवी जय देवी

त्रिभुवनी भुवनी पाहता तुज ऐसी नाही ।

चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही ॥

साही विवाद करिता पडिले प्रवाही ।

ते तूम भक्तांलागी पावसि लवलाही ॥ जय० ॥ २ ॥

जय देवी जय देवी महिषासुर मथिनी ।

सुरवरईश्वरवरदे तारक संजिवनी

जय देवी जय देवी

प्रसन्नवदने प्रसन्न होसी निजदासा ।

क्लेशापासुनि सोडी तोडी भवपाशा ॥

अंबे तुजवाचून कोण पुरविल आशा ।

नरहरि तल्लीन झाला पदपंकजलेशा ॥ ३ ॥

जय देवी जय देवी महिषासुर मथिनी ।

सुरवरईश्वरवरदे तारक संजिवनी

जय देवी जय देवी