Durge durghṭa bhari tujhavin sansari

Durge durghṭa bhari tujhavin sansari Anath nathe ambe karuna vistari Vari vari janmamaranate vari

AARTI COLLECTIONBHAJAN

12/22/20231 min read

Durge durghṭa bhari tujhavin sansari

Durge durghṭa bhari tujhavin sansari

Anath nathe ambe karuna vistari

Vari vari janmamaranate vari

Hari padlo ata sankat nivari ॥1॥

Jay devi jay devi mahishasur mathini

Survarishwarvarade tarak sanjivani

Jay devi jay devi

Tribhuvani bhuvani pahata tujh aisi nahi

Chari shramle parantu na bolve kahi

Sahi vivad karita padile pravahi

Te tum bhaktanlagi pavasi lavlahi ॥Jay॥2॥

Jay devi jay devi mahishasur mathini

Survarishwarvarade tarak sanjivani

Jay devi jay devi

Prasannavadane prasanna hosi nijadasa

Kleshapashuni sodi todi bhavapasha

Ambe tujvachun kon puravila asha

Narahari tallin zhala padapankajalesha ॥3॥

Jay devi jay devi mahishasur mathini

Survarishwarvarade tarak sanjivani

Jay devi jay devi