Ganesh Ji Ki Aarti Lyrics

Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva. Mata Jaaki Parvati, Pita Mahadeva.

AARTI COLLECTION

HindiTerminal

11/10/20231 min read

Lord Ganesha figurine
Lord Ganesha figurine

Ganpati Ji Ki Aarti

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesh Deva.

Mata Jaaki Parvati,

Pita Mahadeva.

Ek dant dayavant,

Char bhuja dhari.

Mathe sindoor sohe,

Muse ki sawari.

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesh Deva.

Mata Jaaki Parvati,

Pita Mahadeva.

Paan chadhe, phal chadhe,

Aur chadhe meva.

Ladduan ka bhog lage,

Sant kare seva.

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesh Deva.

Mata Jaaki Parvati,

Pita Mahadeva.

Andhan ko aankh det,

Kodhin ko kaya.

Baajhan ko putra det,

Nirdhan ko maya.

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesh Deva.

Mata Jaaki Parvati,

Pita Mahadeva.

'Sur' Shyam Sharan Aaye,

Safal kije seva.

Mata Jaaki Parvati,

Pita Mahadeva.

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesh Deva.

Mata Jaaki Parvati,

Pita Mahadeva.

Dinan ki laaj rakho,

Shambhu sutkari.

Kamna ko poorn karo,

Jaaun balihari.

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesh Deva.

Mata Jaaki Parvati,

Pita Mahadeva.