Ghalin lotangan vandeen charan

Ghalin lotangan vandeen charan Dolyanni pahin roop tujhe Preme alingin aanande pujin Bhaven ovalin mhaṇe nama

AARTI COLLECTION

12/22/20231 min read

Ghalin lotangan vandeen charan

Ghalin lotangan vandeen charan

Dolyanni pahin roop tujhe

Preme alingin aanande pujin

Bhaven ovalin mhaṇe nama

Twameva mata cha pita twameva

Twameva bandhu sakha twameva

Twameva vidya dravinam twameva

Twameva sarvam mama deva deva

Kayena vacha manasendriyairva

Buddhyatmana va prakrutiswabhavat

Karomi yajnat sakalam parasmai

Narayanayeti samarpayami

Achyutam keshavam ramnarayanam

Krishnadamodaram vasudevam harim

Shreedharam madhavam gopikavallabham

Janakinayakam ramachandram bhaje

Hare ram hare ram ram ram hare hare

Hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare

Hare ram hare ram ram ram hare hare

Hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare