केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा llधृll

BHAJAN

12/22/20231 मिनट पढ़ें

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा llधृll

तुझ्यासारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा

वेळोवेळी संकटातुनी तारिशी मानवा ll१ll

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा

वेडा होऊन भक्तीसाठी, गोपगड्यांसह यमुनाकाठी

नंदाघरच्या गायी हाकिशी गोकुळी यादवा ll२ll

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा

वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती

रथ हाकुनिया पांडवांचा पळविशी कौरवा ll३ll

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा

केशवा, माधवा, तुझ्या नामांत रे गोडवा


गीत - रमेश अणावकार